Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Świdnik 2010-05-13

Ludzie Świdnickich Spotkań z Kulturą – 13 maja 2010

Przypominamy sylwetkę o. prof. M. A. Krąpca, którego osoby i dzieła dotyczyła siódma edycja Świdnickich Spotkań z Kulturą. Prezentujemy także krótkie charakterystyki osób, które prezentowały myśl i postać jednego z najwybitniejszych filozofów polskich oraz teologa i humanistę – o. dra Jarosława Paszyńskiego SJ i o. Pitora Czerwonki OP.

Mieczysław A. Krąpiec OP – profesor doktor habilitowany, jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, teolog i humanista. Główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która stanowiła w latach PRL ośrodek wolnej myśli filozoficznej w czasie marksistowskiego zniewalania umysłów, a która dziś jest jednym z nielicznych na świecie ośrodków filozofii realistycznej. Był autorem licznych książek monograficznych i podręczników, inicjatorem wydania pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii. W trudnych czasach ustroju komunistycznego był wieloletnim (13 lat: 1970-1983) rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; umocnił KUL przez związanie go z uniwersytetami zagranicznymi. Zreformował i poszerzył jego strukturę naukową, udoskonalił administrację, rozbudował bazę materialną, rozwinął zakres nauczania. Uczynił KUL ośrodkiem wolnej myśli humanistycznej dla dobra polskiej kultury i humanistyki. Ojciec Krąpiec był nie tylko wykładowcą dla wielu świdniczan, którzy studiowali na KUL-u. Kilkakrotnie był również gościem miejskiej i powiatowej społeczności świdnickiej. W pamięć mieszkańców zapadło szczególnie ostatnie spotkanie w ramach promocji Powszechnej Encyklopedii Filozofii, która miała miejsce w świdnickiej bibliotece. Zmarł 8 maja 2008 w Lublinie.

Jarosław Paszyński SJ – jezuita, kapłan, uzyskał tytuł dra filozofii na KUL, studiował teologię we Fankfurcie i Rzymie, adiunkt w Katedrze Metafizyki i wykładowca filozofii w krakowskiej Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, mieszka w Krakowie

Piotr Czerwonka OP – dominikanin, lic. teologii KUL, animator Spotkań Małżeńskich, kronikarz klasztoru, opiekun Bractwa Krzyża Świętego, spowiednik w Katedrze, opiekun Domowego Kościoła