Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

« następne


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-11-14

Św. Józef Pignatelli

Brak zgody na niesprawiedliwość oraz posłuszeństwo Kościołowi wyznaczały rytm życia św. Józefa Pignatelli. Ta niezłomna postawa, a zarazem pełna zaangażowania po stronie dobra jest dla współczesnych katolików warta podkreślenia. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-06-27

Św. Cyryl Aleksandryjski

Cyryl Aleksandryjski był niezłomnym i niestrudzonym świadkiem Jezusa obecnego w dziejach. Był świadkiem Jezusa odwiecznego, zrodzonego z Ojca i tego samego Jezusa, który zrodził się z Maryi, gdy nadeszła pełnia czasów i zgodnie z obietnicą pozostanie z nami na zawsze. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-06-20

Bł. Benigna

Z mroku dziejów wyłania nam się Polska, która była niezwykle bogata świętością swoich synów i córek. To daje nam świadomość przynależności do tej niezwykłej i bogatej tradycji, w której – mimo ogromu spustoszeń jakie były udziałem Polski w czasach najazdów tatarskich, a także tragicznych wydarzeń późniejszych wieków – trwaliśmy mocą zakorzenienia w wierze, nadziei i miłości. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-06-13

Bł. abp Antoni Julian Nowowiejski

12 czerwca Kościół wspomina 108 męczenników z okresu II wojny światowej. Według słów Jana Pawła II żyliśmy w stuleciu, w którym powrócili męczennicy, a są to często męczennicy nieznani jakby „nieznani żołnierze” wielkiej sprawy Bożej, wśród nich arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-06-06

Bł. Maria Karłowska

Jedną z naszych ludzkich wad jest potępianie, zwłaszcza tych, których winy są namacalne, oczywiste, dostrzegalne i nie da się ich ukryć. Całe szczęście, że byli i miejmy nadzieje, są jeszcze tacy ludzie, którzy zafascynowali się przypowieścią o Dobrym Pasterzu, który szuka zagubionej owcy i raduje się kiedy ją znajdzie. Do takich osób należy bł. Maria Karłowska wspominana w liturgii 6 czerwca, beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1997 r. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-05-30

Św. Jan Sarkander

Urodził się w piwnicy i w piwnicy zakończył swój żywot. Mając 44 lata sięgnął po palmę męczeństwa oddając swe życie za wiarę, strzegąc do końca tajemnicy spowiedzi. Św. Jan Sarkander, którego wspominamy w liturgii 30 maja, przyszedł na świat w bardzo niespokojnych czasach reformacji i wojen religijnych. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-05-23

Św. Eugeniusz de Mazenod

Dnia 21 maja minęła okrągła 150 rocznica śmierci św. Eugeniusza de Mazenod – założyciela Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej i biskupa Marsylii. Nie możemy nie zauważyć tej rocznicy zwłaszcza, iż jest ona uroczyście obchodzona przez Oblatów w Polsce. A przecież pracują oni w tak znaczących ośrodkach kultu religijnego jak Święty Krzyż na Kielecczyźnie czy Kodeń na Podlasiu. W 1995 r. w dniach kanonizacji św. Eugeniusza papież Jan Paweł II wyznał, iż umieścił na swoim biurku relikwie św. Eugeniusza de Mazenod i uczynił go osobistym patronem nowej ewangelizacji. Kim więc był św. Eugeniusz? »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-05-16

Św. Andrzej Bobola

Przykład Andrzeja Boboli, kapłana niezłomnego, ma wielkie znaczenie w dzisiejszym świecie, gdy słabnie wiara w Boga, gdy jest odrzucana, ośmieszana czy też brutalnie atakowana i gdy w następstwie tego coraz większy niepokój ogarnia ludzi. Niech więc w tym dniu w szczególny sposób zabrzmi owo Andrzejowe: „Moja wiara jest prawdziwa i prowadzi do zbawienia”. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-05-09

O. Mieczysław A. Krąpiec – trzecia rocznica śmierci

Dokonania o. Krąpca, jak i rocznica jego śmierci zazwyczaj umykają uwadze mediów. Filozofia klasyczna przez usta swych myślicieli: Karola Wojtyłę – Jana Pawła II czy o. prof. Krąpca, stojąc na gruncie ludzkiego rozumu, przypomina, że nie da się do końca zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Bo On stanowi ważne dopełnienie naszych rozumowych dociekań. I w Nim ostatecznie poznajemy prawdę o sobie. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-05-02

Od św. Wojciecha do bł. Jana Pawła II

Trwamy jeszcze w duchu dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II, naszego wielkiego Rodaka. Pragniemy mieć Patrona na trudne czasy. Patrona, który stawia wielkie wymagania, który uczy, by nie lękać się prawdy. Prawdy, która przez współczesnych tzw. myślicieli politycznych bywa uznawana za fundament totalitaryzmu. Pontyfikat Jana Pawła II i wszystkie treści, które z nim się wiążą to jest nasza „lekcja zadana”. Uzmysławia nam, że wolność i zewnętrzne przejawy religijności powinny nas prowadzić do osobistej świętości, która dopiero jest pełnym wyzwoleniem. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2011-04-18

Św. Ryszard Pampuri

Wśród rzesz świętych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II jest młody włoski zakonnik św. Ryszard Pampuri. Jego liturgiczne wspomnienie obchodzimy 18 kwietnia. Żył w nieodległych czasach, a to co robił, czynił z heroizmem. Jest wzorem dla młodych, dla lekarzy, dla zakonników i dla nas wszystkich, jak w świecie spragnionym sensu i miłości zachować prawdziwie chrześcijańskie życie. »


poprzednie »