Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Felieton Króla
Mirosław Król 2013-02-25

Św. Paula Montal Fornes

Dzisiejsze czasy potrafią ludziom przewrócić w głowach. A to związki partnerskie, a to małżeństwa ludzi tej samej płci, innym razem zmiana płci, to znowu jakieś walki o prawa kobiet, które zamiast wyzwolenia przynoszą nową formę zniewolenia. Ale dziś chciałbym przypomnieć postać świętej, która znakomicie pojęła, kim jest kobieta i w duchu prawdziwie chrześcijańskim pełniła apostolską służbę pośród kobiet. To św. Paula Montal Fornes beatyfikowana i następnie kanonizowana przez Jana Pawła II.

Przyszła na świat ponad 200 lat temu w Katalonii, niedaleko Barcelony. Wychowywała się w głęboko religijnej rodzinie, co pozwoliło jej docenić wartość chrześcijańskiego wychowania. Wcześnie osierocona przez ojca już jako dziesięcioletnia dziewczynka musiała pomagać matce w utrzymaniu rodziny. Była najstarsza z piątki rodzeństwa. Wychowanie przez pracę i w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę nie pozostało bez wpływu na późniejszą postawę Pauli. Szybko rozpoczęła aktywność na niwie parafialnej, przystępując do bractw maryjnych, a pobożność maryjna pozostanie dla św. Pauli istotnym rysem jej duchowości. Wspiera także swojego proboszcza w dziele katechizacji. Początek XX wieku to czas dosyć agresywnej działalności ruchu zmierzającego do równouprawnienia kobiet, czyli emancypacji, do ich szerszego udziału w życiu publicznym. Wiele problemów podnoszonych przez emancypantki było słusznych, ale u podstaw owego ruchu legła fałszywa wizja człowieka, a sam ruch często przybierał formę antykatolicką. Coraz pełniej zaczęła dostrzegać ten problem Paula Fornes. Zrozumiała, że formacja intelektualna i chrześcijańska dziewcząt i kobiet staje się sprawą pierwszorzędną. Postanowiła poświęcić się edukacji młodzieży żeńskiej, podkreślając wielką godność kobiety. Celem działań Pauli była praca na rzecz uformowania zdrowej chrześcijańskiej rodziny poprzez przygotowanie dziewcząt do roli żon i matek. Zainspirowała ją duchowość żyjącego na przełomie XVI i XVII w. św. Józefa Kalasancjusza, reformatora oświaty i założyciela zakonu pijarów. Właśnie pod kierunkiem pijarów zaczęły powstawać pierwsze szkoły dla dziewcząt oraz nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Szkolnych.

Dnia 2 lutego 1847 r. Paula wraz z trzema przyjaciółkami złożyła śluby zakonne. W ten sposób powstała żeńska gałąź zakonu pijarów. Założycielka zgromadzenia przyjęła imię Paula od św. Józefa Kalasancjusza. Wszędzie, gdzie się pojawiała, wnosiła iście rodzinną atmosferę. W jej szkołach radość przeplatała się z intensywnym nauczaniem, modlitwą i pełną formacją intelektualną i duchową uczennic. Cóż takiego przekazywała św. Paula swoim podopiecznym? Można by rzec, iż nic nadzwyczajnego. Proste prawdy, które wyniosła z prawdziwie chrześcijańskiego domu rodzinnego. Na tym polegała jej niezwykłość. Te proste prawdy trafiały do młodych serc, pobudzały i inspirowały. Głęboki czyn apostolski św. Pauli miał swoje źródło w jej życiu modlitewno-kontemplacyjnym.

Aż do swojej śmierci w 1899 r. matka Paula była czynną i gorliwą nauczycielką. Mimo podeszłego już wieku wciąż kierowała jedną ze szkół. Zmarła na stanowisku, wypełniając do końca swoje obowiązki. W chwili śmierci św. Pauli założone przez nią zgromadzenie dysponowało 19 domami, należało do niego ponad 300 sióstr i kilkadziesiąt nowicjuszek.

Charyzmat Pauli Montal Fornes, której liturgiczne wspomnienie obchodzimy 26 lutego, pozostaje wciąż aktualny. Przypominać o godności kobiety oraz godności rodziny, a przede wszystkim działać na ich rzecz to wielkie wyzwanie na obecne czasy. Prosta i szczera wiara, która charakteryzowała św. Paulę oraz miłość do Boga i człowieka to wciąż dobra metoda również na nasze czasy.

Tekst został wygłoszony w ramach cyklu felietonów „Spróbuj pomyśleć” w Radiu Maryja 25 lutego 2013 r.